PROIECTARE ELECTRICE

 
         
 

 
         
 

FINE ELEC combină proiectarea şi calculele înt-un mediu complet integrat, făcând toate calculele solicitate pentru orice instalaţie electrică a unei construcţii direct din desene, astfel producând automat toate rezultatele: foile de calcul, rapoarte tehnice, nota de materiale , la fel ca şi toate desenele finale (imaginile-plan, diagramele panourilor, detalii) complet actualizate.

> Conceptul programului

> Descarcati versiunea demo

> Contact Vanzari

> e-shop

 
 
 

 

FineELEC Trasaturi detaliate

 

 

FINE ELEC este format din două componente care interacţionează între ele:

• Componenta CAD, o unealtă autonomă puternică (bazată pe IntelliCAD), incluzând o interfaţă cad flexibilă pentru proiectarea instalaţiilor şi un sistem expert pentru realizarea desenelor finale (imagini-plan ale instalaţiei, diagrama blocului, detaliile panourilor de desen etc).

• Componenta de calcul, un mediu de calcul avansat, folosind o bază metodologică bogată. Aceasta oferă toate rezultatele calculelor pentru reţea, într-o modalitate perfect prezentată şi complet documentată.

 

Interfaţa CAD avansată şi puternică

FINE-ELEC are o interfaţă CAD avansată pentru proiectarea oricărei instalaţii electrice în două etape simple:

 • Localizarea componentelor instalaţiei pe pardoseală (tablouri, receptori, lumini, întrerupătoare etc)
 • Proiectarea desenului pentru cabluri (auto-direcţionare) cu comenzi simple sau mai sofisticate (de exemplu, comanda "Cablurile paralele cu pereţii, conectate automat la receptori") care accelerează procesul.

Imaginea-plan poate fi în orice format de fişier DWG sau DXF sau luată chiar cu ajutorul unui scanner (fişier bitmap). Şi planul arhitectural poate fi desenat de la zero prin intermediul comenzilor AutoBLD (Arhitecturale) din pachet.

 

Calcule complete direct din desene

Componenta de calcul este actualizată automat din desenele instalaţiilor prin intermediul grupului de comenzi AutoNET. Reţeaua este recunoscută şi transferată în foaia de calcul, unde este imediat calculată. Calculele au o bază metodologică bogată, adoptând standarde internaţionale şi europene.

Toate componentele instalaţiei (cabluri, dispozitive de protecţie etc) sunt calculate detaliat, luând în considerare orice parametru relativ (temperatura ambientală, metoda şi mijloacele de instalare a cablurilor etc). Rezultate de calcul intermediare (de exemplu, curentul permis în fiecare cablu, voltajul etc) sunt şi ele prezentate. Rutine optimizate şi proceduri de control (cum ar fi control pentru scurt-circuit etc) sunt realizate. Pe lângă acestea, programul realizează şi nota de materiale, şi o serie de descrieri tehnice. Toate rezultatele sunt arătate în calculele finale şi sunt complet documentate.

 

Realizarea automată a tuturor proiectelor de desen

Toate proiectele de desen sunt create automat într-o formă finală:

 • Tablouri: Acestea conţin toate informaţiile şi pot fi editate de utilizator.
 • Diagrama blocului: Arată diagrama distribuţiei pentru întreaga instalaţie
 • Imagini pentru planuri de desene detaliate: Complet actualizate conform rezultatelor de calcul

Toate desenele pot fi editate şi completate, folosind utilităţile speciale şi librăriile de simboluri care sunt deschise utilizatorului.

 

 

5 + 1 motive pentru a lucra cu FINE ELEC

 • Proiectare globală bazată pe filosofia proiectării obiective (OOP), completată cu cele mai avansate unelte (C ++) şi cu o tehnologie inginerică actuală.
 • Autonomia CAD (incluzând IntelliCAD cu licenţa pentru utilizator) oferă independenţă totală de alte medii CAD, dar păstrând cele mai populare standarde CAD şi comunicarea dwg deschisă.
 • ‘Plimbare’ prin modelul real 3D al proiectului (clădire şi reţeaua electrică) de la început la sfârşit. Independenţă nelimitată pentru a crea şi modifica, prin căsuţe de dialog parametrice, datorită structurii obiective a întregii informaţii..
 • Integrare perfectă între componenta CAD şi componenta de calcul şi comunicare interactivă între desene şi foile de calcul.
 • Mediul de calcul ce are o bază metodologică bogată şi de încredere, adoptând cele mai moderne tehnici şi standarde. Rezultate complet documentate şi perfect prezentate.
 • 4M-Suite Suportă cooperarea dintre inginerul de electrice şi arhitect, inginer şi inginerul mecanic, pe parcursul tuturor etapelor procesului de construcţie.